Chíp Sáng

Công ty Cổ phần Chíp Sáng được thành lập vào năm 2006 bởi ông Phạm Chánh Trực - Nguyên là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, Trưởng Ban Quản lý KCNC TP.HCM (SHTP)
Là công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao, sau gần 10 năm hoạt động, Chíp Sáng đã đầu tư hằng trăm tỷ đồng để nghiên cứu, phát triển các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện đại, đem lại sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
Trong gần một thập niên hình thành và phát triển, Chíp Sáng đã trải nghiệm không ít khó khăn, thử thách; nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần bền bỉ, Chíp Sáng vẫn nhất quán đi theo con đường mà những người sáng lập đã hoạch định: đó là nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, đầu tư cho khoa học chất xám, đóng góp và sự phát triển công nghệ của đất nước.

Top